Các cao nhân cho hỏi ma quỷ chỉ lộng hành ở lãnh thổ giới hạn của nó thôi có đúng vậy không?