10. Hãy để mạch vòng tròn này tạo liên tục.

Dần dà bạn mạch vòng tròn sẽ tạo ra sự liên tục vận động linh hoạt – điều hòa – thư thái – tích cực – bền vững cho bạn. Bạn sẽ luôn điều hòa mà không bị rơi vào sự tĩnh tại bất hoạt.

Liên tục cuộn vòng, liên tục liền mạch, liên tục duy trì dù tâm trí bạn hướng đến những vấn đề khác nhau, liên tục duy trì dù cơ thể thay đổi qua những hành động khác nhau…

Hãy tiếp tục như vậy để có một mạch duy nhất của các vòng tròn liền mạch với nhau liên tục bất tận.


[IMG][/IMG]