LỜI KẾT

Đến đây tác giả xin tạm kết chia sẻ của tác giả về phương pháp mạch vòng trọn bất tận. Những gì chia sẻ trong tài liệu này sau hơn 20 năm tìm tòi, học hỏi, thực hành và chiêm nghiệm thực sự là chưa đủ. Đây chỉ là sự khởi đầu và tác giả mong mỏi có cơ hội được chia sẻ thêm với mọi người. Tác giả tin chắc những phiên bản và tập sau của cuốn sách này sẽ có những chia sẻ sâu hơn của tác giả với các bạn.

Đối với tác giả, không gì khác tốt hơn để khiến một ý tưởng thành hiện thực là thể hiện nó cho mọi người. Không gì khác tốt hơn để hiểu một điều bằng cách ráo riết suy nghĩ về nó để hiểu vấn đề căn bản của nó, rồi nếu thấy có dấu hiệu tốt, hãy thử nghiệm thực hành.

Tác giả mong chờ đón nhận mọi ý kiến phê bình, góp ý, phản hồi từ mọi người. Tác giả xin chân thành chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất.


[IMG][/IMG]