Nhà mình ơi, có ai còn cuốn : BÀN TAY ÁNH SÁNG ko nhỉ ?