Hocđạo để vểnh moi trề mép chảy nứoc miếng cho ruoì bu kiến đậu.ayza