Quốc ca nước Mỹ tiếng Việt Nam

Các ca sĩ người Do Thái hát quốc ca Mỹ Lá cờ lấp lánh ánh sao Lá cờ chói lọi ánh sao The Star-Spangled Banner

Ồ này bạn có thấy, bởi ánh nắng sớm của bình minh, Điều gì thật tự hào mà chúng ta chào trong ánh hoàng hôn lấp lánh cuối cùng, Những đường sọc rộng và những ngôi sao sáng của ai qua cuộc chiến đầy gian khổ Trên các thành lũy nơi chúng ta canh giữ thứ tràn đầy nghĩa khí anh hùng? Và những hỏa tiễn đỏ chói, các quả bom nổ trong không khí, Đưa bằng chứng xuyên màn đêm rằng lá cờ của chúng ta vẫn còn đó, Ồ đó chính là ánh sao lấp lánh của lá cờ đang bay phấp phới Trên miền đất của tự do và quê hương của lòng dũng cảm?

người do thái hát quốc ca nước Mỹ người do thái hát quốc ca Mĩ người do thái hát quốc ca nước Mĩ người do thái hát quốc ca Hoa Kỳ người do thái hát quốc ca Hoa Kì