ngụy tà chỉ mơ thấy giống cái mà thôi..không biết điềm gì...