Hôm 3/11/2020 Ngãi tổ ra hoa lần thứ 2:Ngày hôm nay nở hoa cuối cùng của chùm hoa: