Thế tóm lại là những gì thuộc Đại thừa là bác bài bác hết đúng ko ?