Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
Uyển chuyển gớm nhỉ đạo hữu! Ha ha ha! Thay vì cứ nhảy qua nhảy lại như con công, thay vì dùng chân của mình đạo hữu hãy thử dùng cái đầu của mình xem, biết đâu lại có khác biệt lớn. Hi hi hi!
Có gì đâu, với những ai đã thấu cái lý nhân quả thì đạo nào cũng là Đạo Phật, pháp nào cũng là Pháp Phật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh với quý đạo hữu trên diễn đàn, phải dùng trí tuệ mà soi xét. Thế là rõ chân tướng sự thật thôi.