Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
Rõ ràng là phủ nhận Tịnh Độ rồi còn gì. Không sao mình chuyển sang tu thiền thôi. Đến một ngày lại có kẻ phủ nhận cả thiền tông, ta lại chuyển sang tu Mật.
Đúng vậy đạo hữu dungdragon88, cả thiền tông và mật tông nữa cũng vậy, đều không phải là chánh pháp mà đức Thích ca mâu ni đã thuyết.