Mặc định Pháp bảo thành tựu
Nếu chúng ta mún trì chú mau thành nghiệm , thì chúng ta phải có pháp bảo khi trì tụng. Ở đây tôi mún nói là tràng hạt
Có cả một bài kinh nói về công đức của tràng hạt, nếu có thể các bạn hãy tìm đọc. Trong kinh có để cập đến tùy chất liệu khác nhau mà khi tụng qua 1 biến lần một hạt công đức sẽ tăng lên khác nhau
Trong đó hạt bồ đề là tối thắng đọc 1 biến lần 1 hạt chuỗi công đức tăng lên vô lượng vô biên. Ở đây chúng ta nên xét cả về lý lẫn về sự,về sự thì nếu có thể có chuỗi hạt làm từ hạt bồ đề thì tuyệt vời, còn về lý ở đây chính là bồ đề tâm của chúng ta. Khi trì tụng tinh tiến rồi , chỉ một ước mong tha thiết là hồi hướng công đức cứu độ chúng sanh , mong mún giải khổ chúng sanh, thì ở vị thế tâm thức như thế dù các bạn ko mong cầu công đức thì 1 biến của bạn đã sinh ra vô lượng vô biên công đức, vì ko mơ ước có được công đức, chỉ vì tâm từ bi đơn thuần tha thiết mún cứu độ chúng sanh, lúc này bạn đã ngộ nhập vào bồ đề tâm là tâm bình đẳng của chư phật. Các bạn từng nghe nói phật , bồ tát thuyết chú thì cõi đất 6 lần chấn động, còn chúng ta đọc chú ko thấy gì.
Vì sao vì chúng ta mang tâm phàm , tâm mong cầu ích kỷ mà đọc chú ,thì làm sao cảm nhiễm được phật lực. Cả việc cõi đất chấn động 6 cách cũng có chia làm lý và sự. Lý ở đây là tâm địa của chúng ta trong khoảng sát na phát được bồ đề tâm đạt trạng thái vô ngã thanh tịnh, thì khi đọc chú nhà phật dù 1 biến duy nhất thôi, thì phước lực ko thể nghĩ bàn, khoảng thời gian phát bồ đề tâm cực ngắn chỉ một vài phút thôi, nhưng do lực chú oai thần nó đã chấn động tâm thức chúng ta, đã cải tạo và tịnh hóa rất nhìu tạp tánh trong tâm thức của ta
Các bạn đã từng nghe thuyết giảng về chú đại bạch tản cái phật đỉnh, nói rằng khi có người tụng chú 10 phương như lai đều lấy công đức của mình đem cho vị ấy, nhưng thưa các bạn cho thì cho nhưng nhận được hay ko mới là vấn đề, giống như có người đem nước bốn biển đổ vào hồ nhỏ, đổ thì đổ chứ bất quá làm tràn hồ thôi, chứ làm sao hồ nhỏ kia có thể chứa được nước bốn biển, bởi vậy vai trò của chúng ta ở đây phải khéo đào cho cái hồ tâm của chúng ta vừa rộng vừa sâu, để chứa được nhìu nước công đức
Rộng là gì, là rộng lượng phóng khoáng , đem công đức trì chú hồi hướng thủ hộ chúng sanh, mà ko thấy có một chúng sanh nào được cứu hộ, chẳng chấp có ta người tự xem là bổn phận là trách nhiệm, đừng cứ nghĩ tôi hồi hướng cho người, người thoát khổ rồi , thì bà con thấy tui có tài ko , và người đó đã nợ tôi một ân tình. Suy nghĩ như vậy tu tới già , đọc cả vạn vạn biến chú thì cũng như ko
Sâu là gì , là hạnh khiêm nhường , nói năng cho lễ độ. Tùy thời quyền biến mà giữ cho được hai chữ Trung dung. Ví dụ tranh biện luận lý chỉ nhằm mục đích hóa độ tâm chúng sanh, hiển bày phương tiện đại thừa để mong mọi người thoát cảnh khổ. Thì phải biết mềm mõng nhu huyễn mà hóa độ, chứ đừng đem kinh đại thừa ra rồi khè " Đây là kinh phật thuyết nè, dám ko tin hả " hi hi , ở trạng thái tâm thức đó là bạn đang tiếp tay với ma vương mà phá hoại đại thừa đó, cả khi đức phật thuyết kinh pháp hoa, ngài từng nói bồ tát mún thuyết giảng pháp hoa trong thời mạt pháp phải trụ vào an lạc hạnh, và phải khéo hiểu rõ tinh túy tùy thời quyền biến mà giác ngộ tâm chúng. An lạc hạnh là gì, chính là cái tâm nhu huyễn, khiêm nhường, tâm khiêm cung , hạ mình mà giảng đạo. Ở tư thế đó dù người tu theo phật giáo nguyện thuỷ, hay tiểu thừa....... mà thấy vị giảng sư kia mềm mỏng nhu huyễn thì dầu họ ko tin , họ cũng ko phỉ báng, dù họ ko tin nhưng nếu họ cảm mến đức hạnh của vị sư kia thì cũng có thể họ sẽ thử, nên hạnh khiêm nhường, tâm cung kính tự hạ mình trước chúng sanh là điều rất cần thiết
Nếu các bạn làm được như thế, các bạn sẽ nhận được rất nhìu lợi ích từ việc tu trì thần chú của mình ngay cả khi trì tụng 1 biến chú đầu tiên
Tôi cũng chia sẽ một kinh nghiệm về việc sử dụng tràng hạt. Chúng ta ko cần phải tìm cầu các chất liệu như trong kinh đã nói. Mà khi cầm tràng hạt niệm tụng, cần có thái độ buông xả tụng xong ko quan trọng về công đức, mà cứ phát nguyện dâng công đức lên đức Quán thế âm bồ tát nhờ người hồi hướng cứu độ chúng sanh theo sự minh triết của ngài là ok. Vị thế tâm thức đó tâm chúng cảm nhiểm phật lực rất lớn, do đó tràng hạt tự nhiên cũng chứa rất nhìu linh lực.
Việc trì chú hay các phương pháp khác cũng chỉ là phương tiện thiện xảo của phật, mún mượn việc trì chú để tâm ta thanh tịnh buông bỏ tạp niệm, để hội nhập tâm vào trạng thái pháp giới tạng tâm của chư phật, vì vậy một lúc nào đó các bạn hành trì tụng chú lần chuỗi mà khi các bạn ko tụng chú nữa, cầm xâu chuỗi trên tay mà tạp niệm ko dấy lên là ok
Các bạn trì chú xong , mệt quá ko thể trì nổi, thì tắm rửa sạch sẽ , để xâu chuỗi ở trên thân, bắt ấn mà nằm. Các bạn nên quán sát tâm mình có tịnh chưa, có cảm thấy an lạc hay ko, nếu thấy thanh tịnh an lạc là ok.
Giữ được trạng thái thanh tịnh như như đó 1 giây là 1 giây các bạn đang trì chú, 1 phút là 1 phút các bạn đang trì chú. Đây gọi là trì chú ba la mật, miên miên mật mật, ko hề gián đoạn vậy
Vì sao được điều đó, vì pháp bảo đã thành, tràng hạt đã có linh lực, đã có công năng tịnh hóa mọi tác động tiêu cực lên tâm thức của các bạn
Thân