Chẳng hiểu gì. Ao ước thống nhất vào năm 52 có gì nhạy cảm về mặt chính trị đâu nhỉ ?