Chú Bình An (SươngManThien)

Chú Bình An Hoá Giải Tai Nạn Cho Những Ai Tìn Tưởng Huyền Thuật!

hoàng thiên sắc lệnh chư thánh khâm thừa , thỉnh phục hy huỳnh đế thần nông , hiệp thượng khổ khâm du , tiền tổ tiền hiền , tiền hiền chánh độ , mộc tượng lổ ban hiệp tam thập thần chú , lôi hoàng tinh bắc đẩu , cửu thiên tam hoàng cộng chiếu , bắc đẩu thân` nông hội rồng đồng hạ , liệt chánh hoàng thiên sắc hạ giáng thánh đế quân !

lổ ban huê quang , lổ ban lảo tổ , cửu thiên huyền nữ thái thượng lảo quân , lục nhâm thiên sư, lục giáp thiên sư , lục đinh thiên sư , mao sơn thiên sư chứng chiếu cho con .....(tên họ tuổi nói ra....) luyện phép thần thông quảng đại , biến hoá vô cùng ! vạn sự kiết tường muôn điều như ý' , u minh mờ ám minh minh đại kiết .CHÚ GIẢI CÁC BỆNH !

án lổ ban tiên sư , lổ ban tiên sư kỉnh linh bất dụng , lổ ban tiên sư phước đàng bất dụng , phó tất giáng lâm phù tốc tốc giáng hạ , cứu độ đệ tử vạn phước tường , xả trừ nhơn chủ tai họa khứ , phước lập tự lai thành cấp cấp như luật lịnh .

( kiết ấn quan âm kiết tường , niệm 3 lần thổi vô ly nước lạnh cho bịnh nhân uông' , mổi lần búng ấn vô 1 lần )CHÚ HỘ MẠNG KHẨN CÂP' KHI NGUY HIỂM !

án thần phù , thần phù cửu khúc minh châu , cửu ân báo oán lai lâm giáng hạ hộ kỳ đệ tử .

( niệm 3 lần hít vô 1 lần bấm đầu ngón chân cái xuống đất )CHÚ TRỪ TÀ !

ngai thiên hoàng hoàng , địa hoàng hoàng , khởi điệu nhơn hoàng , địa hoàng địa phủ tá tịch lổ ban , hộ mạng đệ tử trừ khử tà tinh , trịch linhphù cấp cấp như luật lịnh .

( đọc thổi tà xuất ra)CHÚ HỘI TỔ !

lổ ban lổ ban
pháp bất hư nhàn
y thiệt ngả ngôn
danh bất hư truyền
cấp cấp y lịnh

( 3 lần)

nam mô tiền hiền khai khẩu , hậu hiên` khai cơ , đất đai viên trạch hạ lịnh truyền tổ sư lổ ban trừ tà tinh bất nhập cấp cấp như luật lịnh .CHÚ VÁI ĐẤT ĐAI , THỔ ĐỊA , THẦN TÀI v.v.......( sáng chiều 2 lần thắp nhang cầu nguyện đọc 3 lần )

nam mô ngủ phương ngủ thổ long thần , tiền hậu địa chủ tài thần , thành hoàng bổn xứ , thành hoàng bổn cảnh , đất đai dương trạch , đất nước ông bà cảm ứng chứng minh phù hộ đệ tử ....(tên họ tuổi v.v.....) gia trạch bình an , thương mải hiệp thuận , đa khách đáo lai v.v.....

( khi mình đi chổ lạ ngủ qua đêm hay ngủ nơi khách sạn v.v....cần vái câu này , cũng như là dùng lể ra mắt vậy )CHÚ CẦU TÀI ĐỌC NGAY BÀN THỜ THẦN TÀI SÁNG CHIỀU .

trương thần táo , quan thần địa , tài thần chí , chơn thân hạ giáng , hiện thân lai lâm hộ trì đệ tử (tên họ tuổi v.v......) cầu tài hưng vượng , vạn sự an khương ( 3 lần )

om chên pa la cha linh cha na de xoá ha (21 , 36 , 72 , 108 lần bao nhiêu tuỳ mình , càng nhiều càng tốt , đây là tâm chú của HOÀNG THẦN TÀI )CHÚ THUẬN NHĨ

Nam mô Thái Thượng Lão Quân
Nam mô Hồng Quân Lão Tổ
Nam mô Liệt Vị Lỗ Ban Tiên Sư
Thất thập nhị huyền công chứng cho đệ tử luyện thần phù
Yến duyên chi phụ, cô hy chi dương
Lôi đình thiên tướng, giữ ngôn chủ trương
Thắng giả chi cường, Linh phù trưởng trung
Thuỳ ngôn cảm thưõng, đương ngôn thuận nhĩ
Thuận ngôn ái sương, cấp cấp như luật lịnh, hoả tốc như luật lịnh

Ai thường niệm chú này, ãn nói sẽ được nhiều người quý mến. Khi thành tựu, giả tỷ như bị ...Cảnh Sát thổi phạt, chỉ cần hít 1 hơi thở, thầm nghĩ câu đầu tiên của chú là Cảnh Sát đã tự động cho đi luôn, khỏi phạt !!! Nhưng nhớ là ngày nào dùng Chú này, không được nói tầm bậy tầm bạ, thì phép mới linh!

Ai tin dụng thì tốt, ai không tin thì cứ cười thoải mái...vì :

“Bậc Cao, nghe đến Ðạo thì tin ngay,
Bậc trung, nghe đến Ðạo thì bán tín bán nghi,
Bậc Thấp, nghe đến Ðạo thì...cười to lên !
Không cười to lên, làm sao đó là Ðạo Cả ?..."
HUYỀN THUẬT TỰ NHIÊN TRONG DÂN GIAN (ai làm cũng được )

thuật cầm máu :

khi có kẻ nào bị đứt , ta hít 1 hơi nín thở dùng lưởi họa bóng chử mả theo hán tự và đọc 12 con giáp tý sửu dần mẹo v.v........3 lần thổi vô tay mình vuốt xuôi chiều theo lằn đứt tự nhiên máu sẽ ngưng chảy tức thì .


thuật chửa mắc xương của người mường (bất kỳ loại xương gì ):

múc 1 chén nước lạnh , lấy 1 chiếc đủa gác ngang miệng chén để trước mặt người bị hóc , trên ghế , bàn gì cũng được ! trước tiên ta dùng đầu ngón cái tay trái bấm ngay cung dần (ngấn cuối sát lòng bàn tay của ngón trỏ ) rồi sau đó bấm qua cung ngọ (đầu ngón giửa ) và nín thở đọc câu chú sau đây 3 lần đưa chén nước cho kẻ đó uống sẽ hết .
-úm sông sông chảy , úm chảy chảy ra , úm ở gần thì ra , úm ở xa thì vào cấp cấp như luật lịnh .


thuật trừ sóng gió khi đi biển :

giửa biển khơi khi gặp sóng to gió lớn , xoè lòng bàn tay trái ra dùng tay phải thủ kiếm quyết (ngón trỏ , ngón giửa thẳng ra , ngón cái và 2 ngón áp út +út nắm lại ) viết chử vương theo hán tự vô lòng bàn tay trái nắm lại thì có chư vị long thần hải thần theo hộ đở ghe mình , không sợ bị chìm , lật .


thuật ẩn thân , tránh nạn :

đêm 30 tháng 8 âm lịch kiếm 1 trưng' gà ô đen tuyền , nhìn về hướng sao bắc đẩu xỏa tóc che mặt rồi nuốt quả trứng ấy đi , về sau khi có ai thù mình , kiếm đuổi bắt v.v....chỉ cần xỏa tóc xuống và giậm chân trái xuống đất 3 cái niệm ẩn ẩn ẩn 3 lần thì địch thủ không thấy mình .an thiên địa chơn ngôn : (nhà cửa không lộn xộn , xào xáo)

NA MẮC SA MĂN TÁ BUD' ĐA NAM , OM ĐU RU ĐU RU PƠ RI THI VI DÊ XOÁ HA (7 lần)

Kim Cang Thần Chú! (SươngManThien):

ÚM XỈ LÂM , ÚM BỘ LÂM , CHÚNG PHẬT HIỆN THÂN GIÀ LA THẦN , HỘ LA THẦN NIỆM VI TRẦN. DIỆC HỬU THẢO THẦN ĐÀ LA VU , DIỆC HỬU QUỶ THẦN ĐÀ LA NI.CHƯ ÁC QUỈ THẦN BÁNG BẤT ĐẮC , PHỤNG THANH THẬP ĐỊA KIM CANG DIỆT.NAM MÔ ĐỘNG ĐỊA KIM CANG NAM MÔ XUẤT SƠN TẨU THỦY KIM CANGNAM MÔ THIÊN GIÁNG TỨ HẢI KIM CANGNAM MÔ PHỤ MẨU KIM CANGHỬU NHÂN NIỆM ĐẮC KIM CANG CHÚ , MIỂN LIỂU THÂN TAI CHƯỚNG , THIÊN QUANG ĐỊA QUANG , THIỆN NAM TỬ THIỆN NỬ NHÂN , MỔi NHẬT CHÍ TÂM NIỆM NHẤT QUYỂN NHƯ TRUYỀN KIM CANG KINH TAM THẬP VẠN BIẾN , HỰU ĐẮC THẦN TẮC GIA HỘ. CHÚNG THÂN` TRÌ CUNG TRÍ TUỆ THÔNG THIÊN ĐỊA. HỬU NHÂN THƯ TẢ NHẤT BẢN , DỬ NHÂN LƯU TRUYỀN CÔNG ĐỨC CAO NHƯ TU DI SƠN , THÂM NHƯ ĐẠI HẢI . VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ,VỈNH TIẾN BẤT ĐẠP ĐỊA NGỤC MÔN. XỨ XỨ NĂNG THÍNH ĐẠI MA DA SA BÀ HA. (3 LẦN) ÚM MÔ LUÂN NI SA BÀ HA (108 LẦN)

KIM CANG THẦN CHÚ này trì tụng mổI ngày có chư thần, hộ pháp long thần theo bảo hộ người tụng trừ tất cả mọi tai họa ở đời, nhất là những kẻ dùng tà thuật, thư trù ếm đôí nguyền rủa mình v.v.....! kẻ đó sẻ bị phép trả ngược lại hoặc mất pháp không còn hại ai được nửa .ngoài ra cầu nguyện thường thì hiệp gia bình an, vạn sự an khương.

QUAN ÂM ĐỘ TRÌ GIA MÔN KINH !

phật tử quan âm gia môn kinh , bảo ngả gia môn vạn sự hưng , bảo ngả gia nội đại phú quí , bảo ngả gia môn thiêm tài đinh. nhật nhật tụng kinh hửu thât' biến , thần phật thính chi bất cam hiềm , tiền nhật hửu tội kim nhật giải , kim nhật giải tội hửu vạn biến. nhật nhật tụng kin hửu thiên bàn , kháo thần kháo phật tối thái sơn ,nhất lai bảo nam nhị bảo nử , bảo ngả hợp gia độ bình an.bái phật bái thần bái từ bi, cầu thần cầu phật lai bảo an , gia trung đại tế phật lai bảo, gia nội hửu sự phất mạt khai. bái đáo lô để hương hựu hương , bái đáo đăng quang trúc hựu hồng , bái đáo gia nội đại phú quí , bái đáo tử tôn đô bình an. quan âm trụ tại phổ đà sơn , gia nội phụng kính đô nhất bàn , hửu nhân tụng đắc quan âm kinh , thiên ta bách nạn tận tiêu hội. quan âm nương nương tại gia viên , tảo tảo vảng vảng nương phù trì , ma ha phật tổ lai tứ phúc , tứ ngả gia môn phúc lộc toàn. nam mô bồ tát ma ha tát, ma ha chư phật bảo bình an. nam mô a di đà phật (7 lần) án ma ni bát di hồng , ma hắt nghê nha nạp , tích đô đặc ba đạt , tích đặt ta nạp , vi đạt rị cát , tát nhi cáng nhi tháp , bốc rị tất tháp cát nạp , bổ ra nạp nạp bốc rị ,thưu thất ban nạp nại ma lô kiết , thuyết ra da tá ha. (7 lần )

Trì quan âm gia môn kinh trên mổi ngày , giải tai ách chướng nạn , hưng vượng phú quí , tùy sở cầu mà có , cầu tài có tài , cầu con có con.......thần phật luôn ngự trị , phù trì nơi nhà mình.
Nam mô a di đà phật.

:yb663: