còn một điều nữa là trong sinh hoạt hằng ngày. bạn nên chú ý để tâm. như một đứa trẻ uống nước tập trung cầm chắc ca nước. uống nước từng hớp đi qua cổ họng ko để nghẹn vậy!

bạn nên tập trung vào công việc đang làm như thế để tinh thần hồi phục và suy nghĩ theo hướng tích cực.

mình nói nhiều quá rồi! vì bản thân mình không mấy tốt nên mỗi lần góp ý cho người khác thì thấy ngại.