Đạo hữu đã kết đan rồi cơ ah? vậy hàng ngày có cần ăn cơm nữa không? theo kiến thức nông cạn của tôi thì đã kết kim đan đại đạo rồi thì thường là không cần ăn những thứ khói lửa nhân gian nữa mà chỉ cần ngồi há mồm ngáp ngáp không khí là đủ .