Trích dẫn Nguyên văn bởi quang880 Xem Bài Gởi
Chính vì vậy, những kinh như Thanh tịnh kinh hay Bát nhã mới ra đời.
"Yết Đế, Yết Đế, Ba la Yết Đế, Ba la tăng Yết Đế, Bồ Đề tát Bà Ha" - Đây là phiên âm tiếng Hán, chẳng có ý nghĩa gì. Phải dịch sang tiếng Việt để hiểu nghĩa thì thực hành mới có tác dụng. Đại khái nó giống như lời động viên hành giả: Tiến lên, tiến lên, vượt qua khó khăn, cho đến khi sang đến bến bờ giác ngộ.
Những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày là những cản trở lớn nhất, cho dù đã hiểu rằng "ngũ uẩn giai Không" hay "" Tâm vô kỳ tâm, hình vô kỳ hình, vật vô kỳ vật" thì vẫn hàng ngày phải đương đầu với trắc trờ, kẻ kiên trì thì vượt qua được, không kiên trì thì bị sa vào các cám dỗ hoặc bỏ cuộc, hoặc sa đà vào mê tín dị đoan. Lời động viên ấy chính là liều thuốc tinh thần rất lớn, là kim chỉ nam cho hành giả. Nói rằng đó là đại thần chú quả thật rất đúng.
Đúng là mình đọc kinh Phật không hiểu nghĩa là nản luôn. Mà có lẽ kinh phật là phiên âm tiếng Phạn chứ không phải tiếng Hán, không biết có đúng không. Nhưng nhiều người đọc không hiểu mà vẫn đắc thần thông. Mình nghĩ có lẽ do tinh thần của cá nhân người đọc rất tin vào kinh, cộng với lòng tin của rất nhiều người khác đã đọc hình thành một trạng thái tinh thần vật chất hóa trong không gian.