đúng rồi anh nguyenthang ,chỗ đó mình viết nhầm, hỏa khuyết đó anh