Bác này hình như theo Mật tông Thiên đình thì phải