Lần đầu tiên tui nhìn thấy cái bùa này.Xin các cao nhân có thể cho ít thông tin về loại bùa này ko ạ.