Lão tà ta cũng nà tỷ phú dollar canada và từng đu học Mỹ Quốc khi mới 20t nhưng do khiêm tốn nên không huênh hoang đó mà...( đu học Mỹ...haha...lái máy bay để qua canada thì đã rõ )