Bác nói thật hay đùa đấy ?

Thế là nam giới thì bác chịu à.

Hy vọng bác đừng lôi "jobs" ra để chữa cho chị em mà phải tội.