Sao Hà lội không mời Dr Lonist tui quy hoạch và áp dụng luôn phong thủy giải trấn yểm luôn 1 thể...haha