Vạn Lý phong sương vạn lý sầu
Tìm người tri kỉ biết tìm đâu