Để đời sống đức tin của mỗi người trẻ sinh viên được ngày thêm trưởng thành hơn, có lẽ " món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta là việc THAM DỰ THÁNH LỄ (hằng ngày). Hơn thế nữa, việc nhớ đến những ngày lễ trọng và lễ kính không ngừng làm tăng thêm niềm tin của chúng ta, qua những chứng nhân trung thành của Chúa (Đức Maria, Thánh cả Giuse, các vị thánh Tông Đồ, các Thánh tử đạo Việt Nam, các Thánh: Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Têrêsa Calcutta, Monica, Augustino, Đaminh, Martino.......), phần nào chúng ta học hỏi những kinh nghiệm sống: hy sinh, phục vụ và yêu thương... của các Ngài trước mặt Thiên Chúa, để mỗi người trở nên những môn đệ như lòng Chúa ước mong.( Các ngày Thánh Lễ Trọng và Kính được tính theo Dương Lịch

Tháng 1:
01/01: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
02/01: Lễ Chúa Hiển Linh
09/01: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
18/01: Lễ cầu cho các Kitô Hữu hiệp nhất.
22/01: Lễ Thánh Vinh sơn (St.Vincent)
25/01: Thánh Phaolo Tông đồ trở lại

Tháng 2:
02/02: Lễ Đức Mẹ dâng Con trong Đền Thánh.
11/2: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
14/2: Thánh Cyril đan sĩ và Methodius
22/2: Tông tòa thánh Phê-rô

Tháng 3: Tháng kính thánh cả Giuse
08/03: Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa
17/3: Thánh Patrick
19/03: Lễ kính Thánh GIUSE
25/03: Lễ Truyền Tin

Tháng 4:
02/04: Kỉ niệm Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời.
07/04: Lễ Thánh GioanBaotixita Lasan
25/04: Lễ Thánh Marcô Tông Đồ
27/4: Đức Mẹ Montserrat
29/4: Thánh nữ Catherine Siena

Tháng 5: Tháng hoa kính Đức Mẹ
01/05: Thánh Giuse lao động
03/05: Lễ Thánh Philipphe và Giacobe Tông Đồ
13/5: Đức Mẹ Fatima
14/05: Lễ Thánh Mathia Tông Đồ
31/05: Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Tháng 6: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
01/06: Thánh Justine tử đạo
11/06: Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ
22/6: Thánh Gioan Fisher và Toma More
24/06: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
29/06: Thánh Phê rô và Thánh Phaolo tông đồ.
30/6: Các Thánh tử đạo Roma tiên khởi

Tháng 7:
03/07: Thánh Thomas tông đồ
06/07: Thánh Nữ Maria Goretti Trinh nữ tử đạo
11/7: Thánh Bê-đê-đic-tô
16/7: Đức Mẹ núi Carmelô
22/7: Thánh nữ Maria Mađalena
25/7: Thánh Giacobê tông đồ
26/07: Thánh Gioan Kim và Bà Anna song thân Đức Trinh Nữ Maria
29/7: Thánh nữ Martha
31/7: Thánh Ignatius Loyola

Tháng 8:
01/08: Thánh Alphongsus Liguori
04/08: Lễ Thánh Gioan Maria Vianney (Bổn mạng các Linh Mục)
05/08: Đức Mẹ Xuống Tuyết
06/08: Lễ Chúa hiển dung
08/08: Lễ Kính Thánh Đaminh
15/08: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Mông Triệu)
21/08: Thánh Pius X Giáo hoàng
22/08: Đức Maria, Trinh Nữ Vương
24/08: Lễ Thánh Barthôlômêô Tông Đồ
27/08: Lễ Thánh Monica.
28/08: Lễ Thánh Augustinô tiến sĩ Hội Thánh
29/8: Thánh Gioan tẩy giả tử đạo

Tháng 9:
08/09: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
14/09: Lễ suy tôn Thánh Gía.
15/09: Lễ Đức Mẹ sầu bi.
21/09: Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ
24/09: Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi
28/09: Lễ Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ
29/09: Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần : Michael, Gabiriel, Raphael.

Tháng10: Tháng kính Đức Mẹ Mân Côi.
01/10: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
02/10: Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh
04/10: Lễ Thánh Phanxico Assisi
07/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
12/10: Lễ Đức Mẹ Thạch Trụ
15/10: Thánh Têrêsa Avila
18/10: Lễ Thánh Luca Tông Đồ
28/10: Thánh Simon và Giuđa tông đồ

Tháng 11: Tháng cầu cho các Linh Hồn
01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ.
02/11: Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời.
04/11: Lễ Thánh Martinô
09/11: Cung hiến thánh đường Laterano
21/11: Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ
24/11: Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
30/11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ

Tháng 12:
03/12: Thánh Phanxico Xavie.
06/12: Thánh Nicholas Bari
08/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
10/12: Lễ Đức Mẹ Loreto
12/12: Lễ Đức Mẹ Guađadupe
14/12: Lễ kính Thánh Gioan Thánh Gía.
25/12: ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.
27/12: Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
28/12: Lễ các Thánh Anh Hài tử đạo.