Có ai biết việc này ko? Theo ý kiến của mọi người về việc này thì như thế nào?

https://vtc.vn/ky-la-ong-su-tu-chat-...y-d390324.html