Cám ơn bạn Kalachakra rất nhiểu. Bạn lấy tên của Đức Thời Luân Như Lai, như vậy bạn tu tập theo Mật Tông. Chúc bạn tu tập tinh tấn.

Thân
NN