Ttqr tôi có vài lời khuyên như sau:
Có thể vì lý do tuổi tác và theo sách mà sư thầy đọc nên sư thầy mới chọn tuổi đứa em họ bạn.
Nhưng sau khi động thổ như trên mà việc xấu xảy ra thì khả năng lớn là đất đó có vong hồn trú ngụ. Trường hợp động hay chạm nhẹ long mạch thì chỉ sốt bất thường trong ngày thôi. Vậy nên khả năng lớn đó là dưới đất có cốt.
Hướng giải quyết êm đẹp nhất là hòa giải với vong hồn đó. Vd: hồi hướng cho họ sớm siêu thoát. Trường hợp vong này không chịu thì hoãn binh bằng cách thi thoảng cúng thí thực. Trường hợp vong hồn ăn cháo mà đá bát thì mới dùng biện pháp mạnh là bùa chú, trấn yểm.
Để có thể giao tiếp hiểu nguyện vọng của vong hồn thì có 2 cách:
Cách 1 là bạn thành tâm thắp hương và bát cơm rồi khấn thầm:
Tôi tên là:.....
Tôi mua mảnh đất này không biết đây là nơi cư ngụ của ông. Vậy ông có linh thiêng thì hiện về trong giấc mơ cho tôi biết nguyện vọng.
Cách 1 mà không được thì bạn chỉ có cách tìm những người có năng lực thực sự để giao tiếp hộ thôi.