Các nhà sư (không phải sư hổ mang) hay ăn rau răm để khống chế dục. Bạn nên ăn nhiều rau răm và tập Yoga. Chắc là sẽ khống chế được.