ệnh tâm lý phải chữ bằng phương pháp tâm lý. Hãy thuê một bà điếm già đã đẻ chục con, càng già càng bẩn, không đánh răng ,không tắm rửa càng tốt, đến dọn dẹp trong nhà và tối ngủ chung gường... Sau một tuần hoặc lâu nhất là một tháng sẽ hết hứng thủ dâm, thấy nữ giới là vất dép chạy. Cần tránh nẩy ra ý định tự cưa chim!