Đêm tỉnh mịch thiên đường điển chiếu
Khắp nhân gian thấu hiểu ân tình
Nhiệm mầu đón nhận điển linh
Dương gian thắm nhuận huyền minh đất trời
Phút tỉnh lặng tam thời nhập định
Dưới đạo tràng trí tịnh thần an
Lim dim đôi mắt mơ màng
Ngó xem trần thế vội vàng đó đây
Thời thứ nhất:
Kìa bao kẻ mê say sắc dục
Tham tiền tài quấy đục trần gian
Gây bao tội ác lan tràn
Gian thương bất nghĩa tham quan dẫy đầy
Đây bao cảnh vùi thây bến chợ
Kiếm miếng ăn rau nhợ qua ngày
Kẻ thì ăn uống no say
Thức ăn thừa thảy đêm ngày vui chơi
Đứa phải chiu tơi bời thân xác
Mang thân hoa đổi chác buôn hương
Kẻ thì trông thật thảm thương
Gian manh cướp giật cùng đường rút lui
Qua bao năm chôn vùi nhân phẩm
Chốn lao tù hiu hẩm nhục hình
Đến ngầy ân xá đăng trình
Cộng đồng khó nhận thân hình ngục đeo.
Đây những đứa án treo chưa hết
Lại phải mang dấu vết ngục tù
Đâu người ngay thẳng hiền nhu
Lý Thông đầy rẩy người ngu đầy đường
Thạch Sanh bị thói thường liếp mắt
Tánh hiền lành chân thật mất đi
Bởi do tục thế kéo ghì
Môi trường ô nhiểm từ bi sao còn
Bởi dục vọng vùi chôn tâm tưởng
Do lưới trần ngàn hướng bủa vây
Nghĩa nhân đức hạnh hao gầy
Cũng vì danh lợi dựng xây thành người