Ai giỏi Hán văn dịch hộ em với.
Thuỷ long ngâm - Thứ vận Chương Chất Phu "Dương hoa từ" 水龍吟-次韻章質夫楊花詞 • Thuỷ long ngâm - Nối vần bài từ "Dương hoa" của Chương Chất Phu

水龍吟-次韻章質夫楊花詞

似花還似非花,
也無人惜從教墜。
拋家傍路,
思量卻是,
無情有思。
縈損柔腸,
困酣嬌眼,
欲開還閉。
夢隨風萬里,
尋郎去處,
又還被鶯呼起。

不恨此花飛盡,
恨西園、
落紅難綴。
曉來雨過,
遺蹤何在,
一池萍碎。
春色三分,
二分塵土,
一分流水。
細看來不是楊花,
點點是離人淚。
Nếu được thì xin nhờ cảm thụ/phân tích hộ em bài từ này.
Em cx có đc 1 bản dịch thơ như sau:
Tựa hoa lại chẳng phải hoa,
Rơi rụng mặc, không ai luyến tiếc.
Vương vãi bên đường,
Vô tình hay hữu ý,
Ngẫm rồi mới biết.
Ruột nẫu tơ vò,
Mắt huyền thấm mệt,
Dim dim sau nhắm chặt.
Mơ theo muôn dặm gió,
Tìm chàng nẻo nọ,
Lại bị oanh kêu tỉnh giấc.

Chẳng giận hoa kia bay hết,
Giận vườn tây,
Hồng rơi khôn chắp.
Trận mưa buổi sớm,
Dấu vết còn đâu,
Ao bèo rải rác.
Sắc xuân ba phần,
Một phần nước trôi,
Hai theo bụi đất.
Nhìn kỹ ra đâu phải hoa dương,
Từng giọt lệ trước cơn ly biệt.

Nguồn: Tống từ, Nguyễn Xuân Tảo, NXB Văn học, 1999.
Hóng cao nhân!