Đây là 2 bức tranh được đan len thủ công...Mời mọi người xem và đánh giá!!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]