Trích dẫn Nguyên văn bởi Mâu Thuẫn Xem Bài Gởi

Mong các anh chị giúp đỡ em về việc mở luân xa 1, em muốn thử sức, nếu có gì ngoài ý muốn em sẽ không trách bất cứ ai. Và em cũng muốn mở luôn con mắt thứ 3, em muốn thấy mọi thứ, quan sát tất cả mọi thứ...
Trích: Ngọn lửa Yoga thiêu đốt mọi xấu xa tội lỗi (Pantajali -Yoga Sutra)
Chắc bạn đã loại trừ mọi xấu xa tội lỗi nên mới muốn mở con rắn lửa.
Tôi có thể mở được cho bạn nhưng không đóng được. Nếu mở ra có thể bạn sẽ có 1 số công năng đặc dị hoặc thành Phật luôn. Nhưng chắc là gần 100% bạn sẽ bị con rắn lửa càn quét lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa có thể bạn sẽ đi bằng 2 tay, chân chổng lên trời mồm kêu ngoạp ngoạp như cao thủ trong truyện chưởng của Kim Dung tiên sinh.