hay thật, người ta thì cố trì hoãn cho bằng được cái việc này chỉ để tích lũy cho sâu dày mới dám mở, lại có những cảm tử quân cứ thế đâm đầu vào.
mở ra cho sớm rồi suốt ngày tào tháo rượt cho điên luôn đấy nha.
vì khi đó đối với thế giới âm (bao gồm vong-ma-quỷ-tinh linh...v...v..) bạn sẽ như ngọn đuốc trong đêm vậy.