Tìm thầy trên diễn đàn khó lắm . Bạn huyuicts hay các bạn khác có tâm cầu đạo thử tìm đến các đạo quán xem vd như Quán Tiên , Đền Trấn Vũ , Đền Quan Thánh ... hỏi thăm đến các đạo sĩ , pháp sư ở chỗ đó chắc chắn sẽ gặp được các bậc thầy về đan đạo , tiên y ...

Có trang web của đạo giáo thần tiên Việt Nam các bạn xem thử http://thantienvietnam.com/gioi-thieu/