Xin các cao nhân giảng cho con rõ về việc mỗi tài liệu ghi chép lời bình về các Sao với ạ. Có đến 17 sao là ghi chép không đồng nhất ,sách ghi lời bình tốt ,sách lại ghi xấu . Vậy nên căn cứ vào đâu để xem và luận đoán ngày tốt - xấu ạ.
Ví dụ ngày 08 tháng 02 năm 2017
Lịch vạn niên ghi: hành mộc , sao Mão ,trực kiến .
-Mão nhật Kê – Vương Lương: Xấu
………………………..
Mão tinh tạo tác tiến điền ngưu,
Mai táng quan tai bất đắc hưu,
Trùng tang nhị nhật, tam nhân tử,
Mại tận điền viên, bất năng lưu.
Khai môn, phóng thủy chiêu tai họa,
Tam tuế hài nhi bạch liễu đầu,
Hôn nhân bất khả phùng nhật thử,
Tử biệt sinh ly thật khả sầu.
Tài liệu Chọn việc theo âm lịch lại ghi :
- sao Mão là cát tinh ,khởi công tu tạo có lợi
Sao mão mọi sự được hanh thông
Cưới xin tế tự mừng thành công
Ma chay chôn cất vào ngày ấy
Ruộng vườn khoai lúa đều đăng phong.