Đây là một bộ tiểu thuyết lịch sử khá hay, kể về 550 năm lịch sử loạn lạc thời Xuân Thu- Chiến Quốc đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước. Trong lịch sử Trung Hoa đây là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến đến tập quyền. Đông Chu Liệt Quốc là bộ sách rất hay, trong truyện không những đề cập đến các mốc lịch sử rất dài đồng thời cũng đề cập, mô tả rất nhiều nhân vật nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, từ các bậc anh hùng như Tín Lăng Quân, Lạn Tương Như, Ngô Khởi, Ngũ Tử Tư đến các nhà quân sự lỗi lạc như Tôn Tử, Phạm Lãi, Tôn Tẫn và các nhà chính trị-tư tưởng lớn như Khổng Tử, Quản Trọng.
Truyện cũ, chữ hơi mờ. Mong ae thông cảm.
tập 1 https://drive.google.com/file/d/0BzJ...4wa1pqVnc/view
Tập 2
https://drive.google.com/file/d/0BzJ...h6eUFQbkE/view
Tập 3
https://drive.google.com/file/d/0BzJ...BITjNCRUk/view