Mọi người ai học thiền hoặc luyện khí công giúp em với.
Chả là em có đang học võ. Nhiều khi tập cần phải tập trung tinh thần. Thế nhưng em cảm thấy trong cơ thể có 1 dòng gì đấy( không biết có phải khí không) rất khó tuân theo sự điều khiển bản thân. Chẳng hàn như khi em tập quyền, tập chậm đưa tay ra trước, muốn nội khí chảy ra theo hướng tay( cái này tập làm bao giờ cũng được), khí đang chạy ra trước thì cái dòng trên,không biết do mình mất tập trung tư tưởng không, thì nó lại chạy ngược lại làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập, Hay khi tĩnh tọa thì cái dòng này lại cháy trong người, rất khó kiểm soát. Chủ yếu nó chạy theo hướng vòng tròn trên đầu mình. Vậy ai có kinh nghiệm trong việc này thì giúp em gấp. Em cảm ơn.