Xin các Admin đi qua làm ơn hãy xóa các topic về Vị Lai Pháp giúp tôi. Vì sau một thời gian thì tôi thấy là Vị Lai Pháp không được như những gì quảng cáo trên mạng.
Xin các Ad xóa giúp tôi.