thầy Minh Thông ơi cho em hỏi nếu em muốn tìm sư học đạo và xem em có thể học đạo được ko thì em nên làm gì ?