kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Mật Pháp Tu Trì Thất Phật Dược Sư Đà la ni

Threaded View

 1. #1
  Đai Đen Avatar của laduykhanh
  Gia nhập
  Feb 2008
  Nơi cư ngụ
  Tu viện Drikung Kagyupa
  Bài gởi
  544
  Post Thanks / Like

  Exclamation Mật Pháp Tu Trì Thất Phật Dược Sư Đà la ni


  Đức phật đôi khi được ví như 1 vị Thầy thuốc , thuốc – Giáo Pháp – của ngài. Để dùng tẩy trừ những bệnh tật đau khổ của chúng sanh mà đứng đầu là Tham Sân Si.

  Pháp tu trì Dược sư này nếu tu trì có thể đoạn dứt bệnh tật phiền não cùng tam độc tham sân si.

  Danh hiệu của đức Phật Dược Sư: MENLA – GURU BENDURYA. Dịch nghĩa là đức Đạo Sư Tôn Quý. Việt nam xưa nay gọi ngài là đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hay Phật Dược Sư. Thiền quán và thực hành pháp Dược sư này sẽ giúp đưa đến mọi sự an lành. Bất cứ chúng sanh nào nghe qua hoặc nhìn thấy hình tượng hay thần chú của Phật Dược Sư sẽ không bị đọa vào 3 đường dữ. Việc thực hành pháp Thiền Dược Sư này được xem là pháp tịnh hóa bệnh tật mãnh liệt nhất và cũng thế , quý vị có thể tịnh hoá bệnh tật cho chúng sinh khác.

  Pháp môn Dược Sư này trong Mật giáo truyền thống được ví như Guru Yoga hay Hoà Nhập Với Bổn Sư , và mục tiêu chính là giải trừ tận gốc tất cả các nguyên nhân gây nên bệnh tật – VÔ MINH.

  Pháp tu Dược sư này có thể được tu bời những người chưa thọ quán đảnh , tuy nhiên họ không được phép quán chính mình thành đức phật Dược Sư .  Đàn pháp 7 vị phật dược sư và 49 ngọn đèn cùng 2 tràng phan.

  Nghi quỹ tu trì rút gọn mật pháp Thất Phật Dược Sư theo dòng phái Drikung Kagyupa.


  Con xin quy y Phật, Pháp, và Hiền Thánh Tăng cho đến khi con thành tựu bồ đề.
  Do công đức gặt hái được nhờ ở thiền cho và các hạnh ba la mật,
  xin cho con thành tựu quả vị Phật để lợi lạc tất cả chúng sinh.. (X3)

  QUÁN TƯỞNG VÀ TRÌ CHÚ:

  Trước mặt con hiện ra một toà sư tử và một đài sen , một đĩa mặt trời một đĩa mặt trăng. Ngồi trên đó là đức Phật Dược Sư màu xanh ngọc Lưu Ly . Trong bàn tay phải ngài cầm một nhành thuốc trị bệnh , tay trái cầm một chiếc bình bát. Ngài trang hoàng mọi tướng chính ,phụ của một vị Phật vô cùng đoan nghiêm . Thân ngài phát ra ánh sáng màu lưu ly. Từ ánh sáng thanh tịnh này phóng chiếu trên con và tất cả chúng sanh tẩy sạch mọi bệnh tật nghiệp chứơng và ban cho chúng con mọi sự mong cầu.

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật
  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật
  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật
  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật
  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật
  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  TRƯỜNG CHÚ PHẬT DƯỢC SƯ:
  TADYATHA / GHUME GHUME I MINI MIHI MATI SAPTA TATHAGATA SAMADHYA DHISH THATE A TE MATE PALE PAPAM SHODHANI SARVA PAPAM NASHAYA MAMA BUDDHA BUDDHOT TAME UME KUME BUDDHA KSHETRA PARIS SHODHANI DHAMENI DHAME MERU MERU SHIKHARE SARVA AKHALA MRITYU NAVA RENI SU BYUDHE BYUDDHE BUDDHA DHISH THITE NARAKSHAN TUME SARVADEVA SAME ASAME / SAMANVA HARAN TUME / SARVA BUDDHA BODDHISSATVA / SHAME SHAME / PRASHAMAN TUME / SARVA ITYUPA / DRAVA BHYA DHAYA PURANI PURANI PURA YAME SARVA ASHAYA BEDURYA PRATI BHASE SARVA PAPAM KSHA YAM KARI SO-O HA /

  TÊ YA THA/ GU MÊ GU MÊ I MI NI MI HI MA TI SÁP TA TA THA GA TA SA MA ĐIA ĐI SI THA TÊ A TÊ MA TÊ PA LÊ PA PĂM SÔ ĐA NI SÁT VA PA PAM NA SA YA MA MA BÚT ĐA BÚT ĐỐT TA MÊ U MÊ KU MÊ BÚT ĐA SÉT TRA PA RÍT SÔ ĐAN NI ĐA MÊN NI ĐA MÊ MÊ RU MÊ RU SÍT HA RÊ SÁT VA A HA LA RÍT TU NA VA RÊ NI SU BYU ĐÊ BYU ĐÊ BÚT ĐA HÍT THI TÊ NA RAK SAN TU MÊ SÁT VA ĐÊ VA SA MÊ A SA MÊ SA MAN VA HA RAN TU MÊ / SÁT VA BÚT ĐA BÔ ĐI SÁT VA / SA MÊ SA MÊ / PƠ RA SA MAN TU MÊ / SÁT VA I TYU PA / ĐA VA HIA ĐA YA PU RA NI PU RA NI PU RA YA ME SÁT VA A SHA YA BÊN ĐU RYA PƠ RA TI BA SAÊ SÁT VA PA PĂM SA YAM KA RI SÔ HA/

  (1 lần )

  Đoản chú:  TADYATHA : OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANDE RADANSAMU GATE SOHA

  TÊ YA THA : ÔM BÊ CAN DÊ BÊ CAN DÊ MA HA BÊ CAN DÊ RA DA SAM MU GA TÊ SÔ HA/ (Trì tụng càng nhiều càng tốt.)


  Tất cả bệnh tật chướng duyên quả báo của con và tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh. Thân thể con cùng chúng sanh trở nên thuần khiết.

  Nguyện cho con và tất cả chúng sanh nhờ công đức này đều chóng thành quả vị Phật.


  ----------------------

  Trong lúc tu trì quán tưởng , muốn chữa bệnh cho người nào thì quán tưởng họ được ánh sáng phật dược sư chiếu đến tịnh hóa.
  Bệnh nặng tới đâu cũng sẽ khỏi ngay sau 10.000 biến chú .
  Last edited by laduykhanh; 10-10-2008 at 01:06 AM.
  Lama Drikung Konchog Tinley
  :yb663:Namo Gurube:yb663:

  Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
  Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

  Y!: laduykhanh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •