Giờ con muốn học huyền thuật nhưng không có thầy chỉ dạy. Cho con hỏi là muốn tự học huyền thuật thì trước tiên con phải làm gì ạp