Một số tấm hình còn sót lại chụp bằng phim Orvo nên có màu xanh xanh, các bạn xem cho vui.
Đây là hình cho ghe đi vào sáng sớm (Linh phù công chúa)
Đước
Đây là Tư Râu, có hình Ba Đen và anh Năm nhưng lạc mất, tiếc quá
Con cá voi
Ngôi mộ cổ nay đã bị san bằng (gương mặt thần chết)
Cảnh đào phía xa.
cùng ngắm bầy vịt
Có khi đào gặp nguyên ổ bò cạp
Rít
Gặp Rocket là chuyện thường
Con đường Nam cát tiên thời đó
Xe thổ mộ chợ Đức Hòa