Chào tất cả mọi người ạ. Chuyện là mự e sắp sinh nên nhờ e hỏi các thầy xem giúp ngày và giờ để mổ ạ. Chồng mự e sn 1984.mự sinh1987. Con trai đầu sinh năm 2011.nhờ các thầy xem giúp mự em ngày giờ để mổ từ 6 đến 12 tháng này ngày giờ nào đẹp ạ. E cảm ơn các thầy nhiều