Trích dẫn Nguyên văn bởi erzwombat Xem Bài Gởi
Hãy đọc "Chuyển Pháp Luân".
Erzwombat xui bạn theo Pháp Luân Công đấy.Về tác hại của Pháp Luân Công, bạn zdragoon vào đọc Pháp Luân Công - ý kiển trái triều
https://www.facebook.com/groups/180254809087304/