Bái phục,hâm mộ bác Đhc luôn không biết nói như thế nào nữa ,bác viết quá hay tôi nghĩ là cuộc đời bác sống quá ý nghĩa ,tôi thèm muốn được một phần cuộc đời của bác:not_worthy: