3.Mất đt ngày 30 Tết bính thân 2016 (27/1/2017)=0=
Chuyển sang quẻ Dịch,
Năm b thân, t12 t sửu, ng g dần (tý sửu kgvg). g kỷ tị.
Sứ/Phù (Hưu/Cầm) -> Khảm/Khôn -> Thủy địa Tỉ.
Thủy địa Tỉ 8, động hào 2, biến Thuần Khảm 29th

THỦY ĐỊA TỈ-thổ --------------------------- Thuần Khảm 29th

Vũ - - Thê Tài -Tý -Thuỷ (Ứng)
Hổ--- Huynh - Tuất -Thổ
Xà- - Tử Tôn- Thân x- Kim

Trận- - Quan Quỷ -Mão- Mộc (Thế) ---------- Ngọ - Phụ
Tước- - Phụ Mẫu- Tị -Hoả X========== Thìn - Huynh
Long- - Huynh Đệ- Mùi -Thổ ------------------ Dần – Quỷ

Tỉ là gần vào, Danh là quy hồn. Khảm là hiểm hãm.
Tháng 12 thổ kim vượng.
Ngày Giáp thì Long ở hào sơ,
Mất đ/t lấy Phụ mẫu làm Dụng.
- Phụ mẫu là đ/t. Là Tị hỏa suy, động, biến Huynh mộ [Huynh đệ chủ kiếp tài, nhập mộ lại hết kiếp tài].
- Hào động ở quẻ Khôn, biến Khảm : vật mất ở hướng Bắc, ven nước, hay chỗ để rượu, cá muối.
- Quỷ là kẻ trộm. Là Mão mộc suy, được nhật kiến mộc tương trợ nên tạm vượng, trì Thế, bất động. Lâm Tuyệt là hào Tử tôn Thân kim vượng nên vật không mất.
- Thần cơ ở hào động: Chu tước động thì liên quan đến nữ, khó tìm.
- Tị động hóa Thìn nên có thể tìm được vào thời gian tị hợi thân thìn tuất dậu.

=> TÌM ĐƯỢC VÀO GIỜ THÌN NGÀY MỒNG 9 TẾT (NGÀY QUÝ HỢI), Ở DƯỚI GẦM TỦ TRONG PHÒNG NGỦ./.