Trích dẫn Nguyên văn bởi thienhung_wu Xem Bài Gởi
3.Ông Nguyễn Mạnh Bảo chuyển từ Kỳ Môn sang quẻ Dịch:

Cách 1. Cửu tinh của Trực phù làm thượng quái. Cung của địa bàn làm hạ quái, hợp 2 quẻ làm trọng quái, dùng để chiêm bản thân cát hung, nhà cửa, con cái.

Cách 2. Trực sứ làm thượng quái. Trực phù làm hạ quái, hợp thượng hạ lại làm trọng quái: dùng để chiêm vợ con, xuất ngoại, kinh doanh, di đồ, quan lộc cát hung.
Thành tượng quẻ rồi thì nạp giáp.
(hết trích)

Tôi thường áp dụng cách 2 của ông Nguyễn Mạnh Bảo: dùng Trực sứ thiên bàn làm thượng quái. Trực phù thiên bàn làm hạ quái.

Tôi xin lỗi về phần có gạch chân này: Theo ông NMB thì dùng Trực sứ thiên bàn làm thượng quái. Trực phù địa bàn làm hạ quái.

Còn tôi lại áp dụng: dùng Trực sứ thiên bàn làm thượng quái. Trực phù thiên bàn làm hạ quái.

@Cám ơn bạn caocau0211 đã nhắc nhở.