Trích dẫn Nguyên văn bởi trantientung Xem Bài Gởi
Vì vậy Bát môn mình lấy theo cách xoay vòng. Còn Cửu tính thì tính theo phi tinh có lẽ hợp lý hơn
Đúng rồi, theo các sách về Kỳ môn thì vẫn dùng pp xoay vòng, nhưng riêng mình thì dùng theo phi bàn